Marché des Créateurs

Double Holotropic Breathwork, CZE, November 2022

Quand :
3 novembre 2022 @ 14 02 00 110011 – 6 novembre 2022 @ 10 10 00 110011
2022-11-03T14:00:00+00:00
2022-11-06T10:00:00+00:00
Où :
Centrum Buchov
Contact :
MAILTO:noreply@facebookmail.com

[Česká verze níže]

[This workshop is recognized as a supplement to GTT online virtual modules.]

[Detailed event webpage:
https://holotropicbohemia.eu/buchov-november-2022-event-landing-page/]

We cordially invite you to a Holotropic Breathwork workshop in the Bohemian village Buchov, this time in a DOUBLE Breathwork format.

This experiential workshop is going to take place in the « Chalupy Buchov » retreat center, located roughly in the geographical center of Czechia (accessible both by car and public transport).

Our workshops often have international attendance, therefore we always make sure that everybody fully understands, and is understood. This is and English speaking event, with occasional translation to Czech (if needed). Facilitators on the team offer several languages.

PRICE:

Early bird EUR 350 .-
Regular: EUR 400.-

Early bird price for applications submitted before 3.10.2022.

Accommodation, full board & coffee breaks are included in the price.
______________________________________
Start: Thursday 17:00
End: Sunday 13:00

This 3.5-day, experiential Double Holotropic Breathwork workshop allows for self-healing and self-exploration as well as accessing the roots of emotional and psychosomatic challenges one might face. During the workshop, four breathwork sessions (two as a breather and two as a sitter) will allow you, in a very safe setting, to access an expanded state of consciousness, in which your own wisdom connects with your inner healing and transforming power. This healing wisdom guides the experience towards those aspects which carry emotional charge, and are ready to be processed or integrated.

_______________________________________

Holotropic Breathwork might be of interest if:

∙ you are seeking a more experiential approach to healing, one that goes beyond talk therapy
∙ you are experiencing a major life crisis and seeking deep wisdom and insights
∙ you want to release unresolved issues from the past
∙ you want to understand the emotional roots of a persistent physical / psychosomatic condition
∙ you are yearning for deeper insight into the nature of reality and advancement on your spiritual path
∙ you want to facilitate the integration of a difficult psychedelic session
∙ you want to spark an authentic creative impulse and nurture artistic inspiration
∙ you have a feeling of an uninterestingly lived life
_____________________________________________

This workshop will be led by GTT certified facilitators:

Roman Petrov received education in classical music at the Prague Conservatory and Academy of Performing Arts, and is one of the 12 cellists of the Prague Radio Symphony Orchestra. He has been utilising Holotropic Breathwork as a means of therapy and spiritual practice systematically from 2005. Besides that, he developed a broad, self-directed yogic practice, based on the « Advanced Yoga Practices » system. Roman received comprehensive training in Theravadan Buddhist teachings and is an experienced meditator. He became a Grof Transpersonal Training certified practitioner of Holotropic Breathwork® in 2018.

Rachel Bongartz, born and raised in Belgium, experienced Holotropic Breathwork for the first time in 2005 and from then on it has become an important part of her life. She studied Clinical Psychology and later obtained a second Master in Transpersonal Psychology and Consciousness Studies. In August 2016, she accomplished the Grof Transpersonal Training and became a certified practitioner of Holotropic Breathwork®. Self-awareness and spiritual growth is very important to her. She is a passionate 5 Rhythms dancer and she has experienced that expanded holotropic states of consciousness carry the potential for healing and self-fulfilment.

Rachela Dobrzanska received her education in the field of Psychology. She is passionate about working with expanded states of consciousness, both for her own development and to support others. She lived through a lot of traumatic experiences in her life, which she then worked with using the Holotropic Breathwork method. This pushed her to enroll in the Grof Transpersonal Training program, so as to be able to support others on their path of healing and transformation. Besides running regular workshops in Poland, she has joined facilitator teams in Finland, Norway, Colombia, Austria and the Czech Republic. In addition, she regularly organizes workshops for women. Rachela is an artist who runs her own business.

Pavel Ševčík received his pedagogical education in physics and engineering, while focusing gradually on personality and social psychology. Focusing further on transpersonal psychology, he began to explore alternative methods of education and personal development, especially within the holotropic paradigm. Since the 1990s, Pavel was fascinated by the healing potential of holotropic states of consciousness, which he further utilizes in his work, along with the principles of autonomy of inner intelligence, respect and boundaries, mindfulness and authenticity. He became a certified Holotropic Breathwork® practitioner in 2018.
_________________________________________

We will start on Thursday at 17:00, and finish on Sunday around midday.

KINDLY MAKE SURE THAT YOU CAN ATTEND THE ENTIRE WORKSHOP, FROM BEGINNING TO END.
_________________________________________

In case you have any serious health issues (physical or mental), please contact me in advance in order to rule out possible contraindications.
_________________________________________

You can apply for this workshop here:

https://holotropicbohemia.eu/form-page-november-2022-buchov-2/
__________________________________________

More on the topic of Holotropic Breathwork and the Grof Transpersonal Training organisation here:

https://holotropicbohemia.eu/holotropic-breathwork-foreword/
__________________________________________

Contact:

Roman Petrov

phone: +420 777 148 087
mail: info@holotropicbohemia.eu

You can subscribe to my mailing-list for workshop announcements here: http://eepurl.com/gej-dT

==============================

[Tento seminář lze započítat jako doplněk virtuálních online výcvikových modulů programu GTT.]

Přijměte srdečné pozvání na DVOJITÝ workshop holotropního dýchání ve středočeském Buchově.

Zážitkový seminář proběhne v penzionu « Chalupy Buchov », nacházejícím se na polosamotě poblíž Vlašimi, nedaleko sjezdu z dálnice D1.

Na našich seminářích bývá mezinárodní účast, proto jsou jazykově přizpůsobeny vždy tak, aby všichni účastníci rozuměli a bylo jim rozuměno. Tento seminář bude vedený v angličtině, s občasným překladem do češtiny (pokud bude třeba). Facilitátoři v týmu nabízí práci v několika jazycích.

CENA:

Včasné přihlášení: 8.500 Kč
Běžná cena: 9.750 Kč

Snížená cena platí při přihlášení do 3.10.2022.

Ubytování, plná penze, i tradiční « coffee breaks » jsou zahrnuté v ceně.
________________________________________________________________

Začátek: čtvrtek 17:00h
Konec: neděle 13:00h

Tento 3.5denní seminář Holotropního dýchání otevře prostor pro spuštění spontánního procesu sebezkoumání a sebeuzdravování, a nabídne příležitost kontaktovat kořeny případných emočních či psychosomatických obtíží, které nás někdy životem provázejí. Během workshopu absolvuje každý účastník čtyři prožitková sezení s Holotropním dýcháním (dvě v roli dýchajícího, dvě v roli “sittera”). Během těchto zážitků nám bude umožněno v bezpečném a podpůrném prostředí vstoupit do stavu rozšířeného vědomí, kde se naše intuitivní moudrost potkává s přirozenou schopností transformace. Holotropní proces spontánně vede náš zážitek k těm obsahům podvědomé mysli, v nichž je vázán emoční náboj a které jsou zároveň připravené k prožití a následné integraci.

_________________________________________________________________

Holotropní dýchání může být vhodné pokud:

∙ hledáte prožitkový přístup k léčení, který jde hlouběji než verbální terapie
∙ procházíte významnou životní krizí a hledáte autentickou moudrost a vhled
∙ chcete se vypořádat s následky traumatického zážitku z minulosti
∙ chcete pochopit emocionální kořeny chronických tělesných, nebo psychosomatických obtíží
∙ toužíte prohlubovat svůj vhled do podstaty skutečnosti a pokročit na duchovní cestě
∙ chcete podpořit integraci obtížného psychedelického zážitku
∙ chcete zažehnout autentický tvůrčí impulz a podpořit uměleckou inspiraci
∙ máte pocit nezajímavě žitého života

_________________________________________________________________

Workshop proběhne pod vedením certifikovaných facilitátorů:

Roman Petrov studoval klasickou hudbu na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, a je jedním z dvanácti violoncellistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Od roku 2005 systematicky využívá metodu Holotropního dýchání, jako prostředek terapie a duchovní praxe. Vedle toho rozvinul ucelenou, samostatně řízenou jógovou praxi, na základě systému Advanced Yoga Practices. Roman prošel výcvikem v nauce Thérávádového Buddhismu a je zkušeným meditátorem. V roce 2018 dokončil výcvik Grof Transpersonal Training a stal se certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání®.

Rachel Bongartz vyrůstala v Belgii, avšak nyní žije v Berlíně. S holotropním dýcháním se poprvé setkala v roce 2005 a od toho okamžiku hrálo v jejím životě důležitou roli. Vystudovala obor Klinická psychologie, a později získala ještě druhý magisterský titul v oboru Transpersonální psychologie a studium vědomí. Rachel je vášnivou tanečnicí Tance pěti rytmů. Ve svém životě klade důraz na sebeuvědomění a duchovní růst a je její prožitou zkušeností, že holotropní stavy expandovaného vědomí nesou potenciál uzdravení a sebenaplnění. V roce 2016 dokončila výcvik Grof Transpersonal Training a stala se certifikovanou facilitátorkou Holotropního dýchání®.

Rachela Dobrzanska prošla vzděláním v oboru psychologie. S nadšením pracuje s rozšířenými stavy vědomí, a to jak v rámci vlastního rozvoje, tak pro podporu ostatních. Ve svém životě prožila mnoho traumatických zážitků, se kterými se pak vyrovnávala s využitím metody holotropního dýchání. To ji motivovalo přihlásit se do programu Grof Transpersonal Training, aby mohla podporovat i ostatní na jejich cestě k uzdravení a transformaci. Kromě vedení pravidelných seminářů v Polsku se připojila k týmům facilitátorů ve Finsku, Norsku, Kolumbii, Rakousku a České republice. Kromě toho pravidelně pořádá workshopy pro ženy. Rachela je umělkyně a provozuje vlastní firmu.

Pavel Ševčík získal pedagogické vzdělání v oboru fyziky a techniky, přičemž jeho pozornost při studiu si získala mj. psychologie osobnosti a sociální psychologie. Společně se zájmem o transpersonální psychologii se začal věnovat alternativním metodám ve vzdělávání a tématům osobního rozvoje, především v rámci holotropního paradigmatu. Od devadesátých let se na své cestě k celistvosti setkal s mnoha metodami sebepoznání a sebeléčení různých původních kultur, tradic a konceptů. Zaujal ho společný prvek – léčivý potenciál holotropních stavů vědomí, který uplatňuje ve své práci společně s principy autonomie vnitřní inteligence, respektu a hranic, všímavosti a autentičnosti. V roce 2018 se stal certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání® a své kompetence nadále rozvíjí v psychoterapeutickém výcviku.

_________________________________________________________________

Začneme ve čtvrtek v 17:00 a uzavřeme v neděli kolem oběda.

PROSÍM ZORGANIZUJTE SI PODMÍNKY TAK, ABYSTE SE MOHLI ZÚČASTNIT CELÉHO SEMINÁŘE OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE.
_________________________________________________________________

Pokud máte nějaké závažnější zdravotní potíže (tělesné či duševní), prosím kontaktujte mě předem, pro vyloučení případných kontraindikací.
_________________________________________________________________

Na tento workshop se můžete přihlásit zde:

https://holotropicbohemia.eu/form-page-listopad-2022-buchov-2/
_________________________________________________________________

Další podrobnosti o Grof Transpersonal Training a metodě Holotropního dýchání najdete zde:

https://holotropicbohemia.eu/holotropic-breathwork-foreword/
_________________________________________________________________

Kontakt:

Roman Petrov

telefon: +420 777 148 087
mail: info@holotropicbohemia.eu

K odběru emailových oznámení o chystaných workshopech se můžete přihlásit tady: http://eepurl.com/gej-dT

https://www.facebook.com/events/336339072009309?eav=Afby69OQren8_jPWEsG8L4mJcxc7q4OveuRCciQXc3qut6AT4TeHFH6uqEMukTYdhvI&paipv=0

%d blogueurs aiment cette page :